تاریخ : 1403/03/12رفع مشکل خاموشی بلوار شهید سلیمانی

رنگ آمیزی ، تامین و تعویض ملزومات سرویسهای بهداشتی و نمازخانه پارکها و بوستانهای سطح شهر

شستشوی و لایروبی جوی ها (خیابان ولیعصر«عج»)


شنبه ۱۴۰۳٫۳٫۱۲