تاریخ : 1402/07/20لازم به ذکر است این دبستان هشتمین مدرسه ای بود که با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری محمدشهر و اداره کل نوسازی مدارس استان البرز برای سال تحصیلی جدید آسفالت شد.