تاریخ : 1401/06/14بازدید مدیرکل محترم حراست استانداری البرز از شهرداری محمدشهر
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر؛ صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 حجت الله رازانی مدیرکل محترم حراست استانداری البرز از شهرداری محمدشهر بازدید کرد.
وی با حضور در دفتر شهردار محمدشهر، در جریان روند رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت.