تاریخ : 1401/06/13اجرای عملیات جدولگذاری خیابان شهید طهماسبی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر؛ در راستای بهبود خدمت رسانی به شهروندان با موضوع مناسب سازی معابر سطح شهر، طرح بهسازی عبور و مرور و هدایت آبهای سطحی و احداث معبر با اجرای عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت اتصال خیابان شهید طهماسبی و دادگستری محمدشهر به طول تقریبی 800متر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.