آبرسانی و کمک به رفع مشکلات بی آبی دربیمارستان امام حسین (ع) و محلات مختلف با توجه به امکانات محدود شهرداری به شهروندان


portfolio img
portfolio img
portfolio img